KAMCh w Dębowcu

Nie ma ewangelizacji bez modlitwy, to z modlitwy, która jest spotkaniem ze Słowem, które daje życie, rodzi się zapał i gorliwość. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu, który dał nam łaskę przeżycia Kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu, w dniach 17-19 listopada. Mogliśmy wspólnie odkrywać czym jest modlitwa charyzmatyczna i jak ją prowadzić oraz wzrastać w duchowości charyzmatycznej. Był to czas formacji dla pięciu osób z naszej wspólnoty a także sióstr i braci ze wspólnot z Dębowca i Rzeszowa.

Ufamy, że ten czas będzie przynosił owoce w życiu uczestników, pomagając wzrastać i dojrzewać do odpowiedzialnego i gorliwego włączenia się w dzieło ewangelizacji oraz niesienia orędzia pojednania do ludzi.