Kursy

Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów realizuje Program Redemptoris Missio. Jest to program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa nie znają. Program ma jasno określone cele, strategię, metody i łatwo odtwarzalną treść.

Podstawowym narzędziem, którym posługujemy się w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne. Prowadząc je pragniemy:

  • ewangelizować – pomóc każdemu uczestnikowi w osobistym spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym, aby uczynić go świadkiem tego spotkania i aktywnym członkiem Kościoła;
  • formować ewangelizatorów;
  • formować formatorów ewangelizatorów;
  • inicjować i formować wspólnoty, które będą zewangelizowane i ewangelizujące.

Program posiada ponad dwadzieścia kursów. Zaprezentujemy kursy, które obecnie prowadzi nasza Szkoła.

Etap I: Ewangelizacja

Filip lub Nowe Życie z Bogiem

Celem tego kursu jest ożywienie wiary, modlitwy i odkrycie tożsamości chrześcijańskiej.
Doprowadzić do doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jako Jedynym Zbawicielem i Panem dającym nowe życie.
Jak doświadczać nowego życia ofiarowanego nam we Chrzcie Świętym?

Animacja Modlitwy Charyzmatycznej

Wprowadzenie w modlitwę osobistą oraz propozycja pewnego modelu modlitwy we wspólnocie, dla wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, oraz tych wszystkich, które nie mają jeszcze własnego modelu spotkania.
Jak prowadzić i uczestniczyć w modlitwie wspólnoty?

Emaus

Wprowadzenie w spotkanie z Jezusem jako Słowem.
Jak rozumieć i rozmiłować się w Słowie Bożym?

Jan

Wprowadzenie w uczniostwo jako duchowość chrześcijańską.
Jak być uczniem Jezusa Mistrza?

Jezus wg Czterech Ewangelistów

Wprowadzenie w panoramiczną wizję Jezusa, zgodnie z tym jak Go przedstawia każdy z czterech ewangelistów.
Jak poznać, pokochać i głosić Jezusa?

Historia Zbawienia

Kształtowanie mentalności biblijnej tak, aby w świetle Biblii widzieć własne życie jako osobistą historię zbawienia, której dokonuje Bóg.
Jak rozumieć własne życie w świetle Słowa Bożego?

Mojżesz

Formacja przewodników Ludu Bożego. Kurs przeznaczony dla pasterzy, liderów i odpowiedzialnych za powierzone im osoby na drodze wiary, dla rodziców odpowiedzialnych za rodzinę oraz dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie: Jak być prowadzonym przez Boga i jak prowadzić innych?

Etap II: Formacja Ewangelizatorów

Paweł

Formacja i przygotowanie nowych ewangelizatorów do podjęcia praktycznej ewangelizacji.
Kurs przeznaczony dla osób zewangelizowanych, które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą ale szukają odpowiedzi na pytanie: Jak ewangelizować?

Wspólnota

Wprowadzenie w fundamentalne zasady życia we wspólnocie poświęconej dla Królestwa Bożego.
Jak żyć i budować dojrzałą wspólnotę chrześcijańską?

Etap III: Formacja Formatorów Ewangelizatorów

Andrzej

Wprowadzenie w wizję programu szkoły, metodologię, tak aby formować ekipy do posługi.
Jak prowadzić szkołę, ekipy, kursy?

Melchizedek

Wprowadzenie liturgię jako spotkanie z Jezusem w znakach. Wprowadzenie w modlitwę liturgiczną Kościoła, w przeżywanie i uczestniczenie w Eucharystii.
Jak uczestniczyć i przeżywać Eucharystię?

Kursy uzupełniające

Betsaida (kurs autorski)

Wprowadzenie w uzdrowienie wewnętrzne.
Jak wzrastać do miłości w wymiarze krzyża?