Odnowienie deklaracji SSNE

W dniu 12.01.2021 odbyła się nasza Wspólnotowa Msza święta, podczas której składaliśmy deklaracje kontynuowania formacji w Saletyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji w bieżącym roku. Nasz Pasterz, ks.Jakub, wygłosił do nas Słowo, które wprowadza nas w kolejny rok naszego wspólnego wzrastania. Powiedział, że w Nowy Rok wchodzimy Słowem, które jest bardzo mocne [Mk 1, 21-28] – Jezus przychodzi do synagogi w Kafarnaum w szabat, aby się modlić. Naucza, a Żydzi zdumiewają się Jego nauką, ponieważ uczy ich jak ktoś, kto ma władzę. On sam mówi, że nie przychodzi znieść Prawo, ale je uzupełnić; pokazuje, że tym, co nadaje Prawu sens, jest Miłość – to właśnie ona daje władzę nad Prawem.

Żyjemy w trudnych czasach – gdybyśmy mieli możliwość prowadzić kursy, widzielibyśmy konkretne owoce naszej ewangelizacji; tymczasem Pan Bóg daje nam teraz czas pandemii, abyśmy nauczyli się przeżywać pustynię ewangelizacji. To czas, gdy Pan Bóg chce oczyszczać nasze motywacje bycia we wspólnocie, pójścia za Nim, naszej posługi, naszej ewangelizacji. Nie mamy możliwości posługiwać, i – być może – nie widzimy owoców trwania we wspólnocie. Pan Bóg pokazuje nam, że miejsca, w których nie ma życia, dzięki Niemu stają się miejscami, gdzie to życie tryska i obfituje. Z nadzieją na tę obfitość po czasie pustyni próbujmy przejść naszą pustynię ewangelizacji jako wspólnota.

Dynamika Szkoły ma pewne schematy – są one pomocne, ale gdy podążamy tylko za nimi, zachowujemy się jak uczeni w Piśmie, którzy znają Prawo, a nie jak ludzie, którzy mają nad Prawem władzę. Władzę Miłości, o której Jezus dzisiaj mówi, którą pokazuje nam w Ewangelii. Warto w miarę z rośnięciem dojrzałości wiary obserwować owocność życia we wspólnocie, trwania przy Panu Bogu. Dla Pasterza wspólnoty ważne jest, aby każdy z nas, członków wspólnoty, uczył się samodzielności w wierze, dbał o własny duchowy rozwój osobisty w perspektywie do Pana Boga. Mamy świadomość, że On jest Obecny w naszej wspólnocie, więc uczmy się tą Obecnością zachwycać; nie skupiajmy się na tym, co nas zniewala, nie przerzucajmy naszych zranień na Braci czy Siostry, ale zachwycajmy się i skupiajmy na Tym, który jest najważniejszy: na Jezusie, Jego Obecności, Jego Słowie, które jest bardzo mocno obecne w naszej Wspólnocie – niech ono prowadzi nas w ten Nowy Rok.