174 rocznica Objawienia na La Salette

19.09.2020 r., w 174 rocznicę objawienia na La Salette, nasza wspólnota miała okazję uczestniczyć w uroczystym odpuście z tej okazji. Ze względu na sytuację pandemii spotkaliśmy się w mniejszym niż zwykle gronie, obecni byli przedstawiciele SNE z Dębowca, Kobylanki, Olsztyna i Warszawy. 

Nasze spotkanie rozpoczęła konferencja ks. Jana Gierlaka MS o świeckich Saletynach. Ks.Jan wyjaśnił, że rola świeckich Saletynów nie sprowadza się do bycia działaczami, ważniejsza od tego jest ich tożsamość, czyli życie tym samym charyzmatem, co zgromadzenie – pojednaniem. Wewnętrzną siłą, która kieruje ku powołaniu do bycia świeckim Saletynem, jest miłość. Powołanie odkrywa się w głębi serca, trzeba wewnętrznego ładu i porządku, aby je odkryć, usłyszeć, i na nie odpowiedzieć. Świeccy Saletyni spotykają się raz w miesiącu, uczestniczą w Eucharystii, po której modlą się w oparciu o książkę ks. Emila Ritza MS, pogłębiając sens objawienia na La Salette. 

Kolejną konferencję wygłosił ks. Jacek Gorzelany MS, który wychodząc od słów Maryi: „Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się”, poprowadził nas przez trzy wymiary zbliżenia: do innych ludzi, do Boga i do samych siebie. 

Po konferencji wzięliśmy udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, która połączona była z uwielbieniem, prowadzonym przez Siostry i Braci ze wspólnot SNE z Rzeszowa oraz Dębowca. Był to wspólny czas dziękowania za kolejne spotkanie, zanurzenia się w Bożej Miłości, możliwości powierzenia Sercu Jezusa tych obszarów, w których czujemy się wciąż oddaleni od innych, Boga i od siebie.

Nasz dzień zakończyła wieczorna Eucharystia, sprawowana przez Prowincjała, ks.Grzegorza Zembronia MS. Ks. Prowincjał dzielił się z nami doświadczeniami pielgrzymów, którzy opowiadali jak Maryja swoim orędziem skraca drogę do nawrócenia. Maryja jest groźna jak zbrojne zastępy przeciwko złu i szatanowi, chce nas pociągnąć do pięknego życia, swoim życiem pokazuje, że można przyjmować Słowo Boże i być mu posłuszną. Ona walczy o nas, chce nas przekonać, że warto żyć tak, jak Bóg nas zachęca, dając nam słowo i przykazania. 

Ks. Prowincjał przypomniał także, że 174 rocznica objawienia to koniec roku powołań. Dziękowaliśmy za współpracę z Maryją w głoszeniu orędzia; podejmując refleksję, czy dobrze odpowiedzieliśmy na to zaproszenie. Kolejnemu rokowi towarzyszy hasło: „Maryja drogą nadziei i pokoju” – bo pokój i nadzieja to dzieje Maryi. Ona zaprasza nas, by żyć pięknie, iść drogą nadziei i pokoju. Jeśli ta propozycja przemawia do naszego serca odpowiedzmy na to zaproszenie, prośmy Ją o wstawiennictwo, by pomagała nam w naszym nawróceniu, by pomagała nam pięknie żyć. 

Sobotnią wieczorną Mszę świętą zakończyła procesja światła, przypominając nam, byśmy światło objawienia wnieśli wraz ze Słowem Bożym w ten kolejny rok, poświęcony pięknej Pani z La Salette.