Spotkanie odpowiedzialnych w Dębowcu

W dniach 8-9 lutego odpowiedzialni naszej warszawskiej wspólnoty SSNE wzięli udział w spotkaniu Pasterzy i odpowiedzialnych w Dębowcu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wspólnot SSNE z Polski jak i z zagranicy.

Spotkanie poprowadził założyciel SSNE, ks. Jan Gierlak MS, który przedstawił kluczowe aspekty związane z formacją w naszych wspólnotach. Dużą uwagę położył  m.in. na wyjaśnienie, jaka jest rola odpowiedzialnych we wspólnotach, czym odpowiedzialny powinien się kierować w swojej posłudze;  przybliżył także narzędzia formacji w naszych wspólnotach. Otrzymaliśmy również odpowiedzi na nurtujące nas pytania, związane z funkcjonowaniem domków przyjaciół oraz prowadzeniem spotkań modlitewnych.

Spotkanie Pasterzy i odpowiedzialnych w Dębowcu było ważnym momentem usystematyzowania i pogłębienia wiedzy, okazją do wymiany doświadczeń, ale także czasem wspólnej modlitwy i zawierzenia Bogu naszych wspólnot.

Z radością w sercach patrzyliśmy na siebie nawzajem, uświadamiając sobie równocześnie, jak wielu nas Bóg powołał do ewangelizacji,
skoro sami odpowiedzialni wspólnot SSNE tworzą ponad siedemdziesięcioosobową grupę!

 

Klaudyna