Spotkanie świąteczne Wspólnoty

Święta Bożego Narodzenia jest to czas pełen spokoju, przebaczenia, radości, kiedy gasną wszystkie spory. Czas, w którym Nowonarodzony Jezus przemienia nasze serca i wypełnia je miłością. Czas spotkań z rodziną i bliskimi, podczas których świętujemy przyjście Pana.

Wraz z siostrami i braćmi ze wspólnoty, a także z naszymi bliskimi, 6 stycznia 2019 r. w dzień Objawienia Pańskiego wspólnie świętowaliśmy ten wyjątkowy czas. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, która została odprawiona przez Pasterza naszej wspólnoty ks. Mirosława.

Po Eucharystii, zanim usiedliśmy do pięknie zastawionego stołu, wysłuchaliśmy wzruszających życzeń, które złożyła nam odpowiedzialna Kasia Muchacka. Chwilę później, zgodnie z jedną z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych, składaliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. To był niezwykły czas dzielenia się sercem i miłością, bo przy dzieleniu zawsze obecny jest z nami Chrystus – „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”(Mt 18,20).

Podczas spotkania odwiedził nas także niezapowiedziany gość – święty Mikołaj, który obdarował Nasze najmniejsze pociechy upominkami. W zamian od dzieci otrzymał pięknie zaśpiewaną kolędę, do której także włączyli się siostry i bracia.

Ten krótki, ale wspaniały wieczór spędziliśmy na rozmowach, na wspólnym poznawaniu siebie, zawiązaniu oraz na umocnieniu więzi – na pewno zostanie on w naszych sercach na długo.

Pomimo, że Święta Bożego Narodzenia zdarzają się tylko raz w roku, niech Pan Jezus rodzi się w Naszych sercach codziennie.

Ewelina