KAMCh w Mrągowie

W dniach 1-3 marca członkowie naszej Wspólnoty przeżywali Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Mrągowie. Już na samym wstępie Prowadzący zachęcali nas do otwarcia naszych serc na działanie Bożej łaski. Rzeczywiście był to bardzo intensywny czas. Czułam, że Pan pozwala mi głębiej spojrzeć na Wspólnotę.

Modlitwa osobista, o której wcześniej wiedziałam, nabrała teraz innego wymiaru. Zrozumiałam, że jest dla mnie konieczna, abym mogła rozwijać się we wspólnocie. Chociaż czasem może być trudem i wysiłkiem, to ma być czasem, który ja chcę oddać Jezusowi, aby budować z Nim osobistą relację.

To, co bardzo zwróciło moją uwagę, to wielokrotne podkreślane zdanie, że „na spotkaniu mam uwielbić Chrystusa w jedności. Trzeba w uwielbienie po prostu wejść i zostawić wszystko za drzwiami, tak aby adorować Jezusa, a nie moje problemy. Trwanie jednomyślne na modlitwie jest kluczem do osiągnięcia jedności.”

Zrozumiałam też, że mam wspierać mocno Prowadzącego modlitwę na spotkaniu, choćby swoją modlitwą przed danym spotkaniem.

Niech Pan nas Wszystkich obdarza obficie swoją łaską i potrzebnymi darami.

Chwała Panu!

Ania